Start huiswerkbegeleiding

Start huiswerkbegeleiding

Het schooljaar is gestart, dus wij starten ook weer met de huiswerkbegeleiding. Na 5 jaar intern bij de RSG Tromp Meesters te hebben gezeten, is deze interne samenwerking gestopt, overigens in goed overleg.LCR Studiecoaching heeft altijd te kennen gegeven dat de school ook zelf prima begeleiding kan aanbieden.We juichen het initiatief om dat te gaan doen dan ook van harte toe.

Vanaf nu wordt al onze begeleiding dus gegeven in onze mooie eigen ruimte aan de Meppelerweg. De feedback van de leerlingen heeft ons geleerd, dat onze werkruimte als zeer prettig wordt ervaren, dat de sfeer er prima is en dat hun voorkeur uitgaat naar begeleiding bij ons i.p.v. op  een school. Dit laatste heeft vooral te maken met het feit dat de leerlingen dan uit het schoolsysteem worden gehaald. Letterlijk dus een andere en meer inspirerende leeromgeving.

Verandert er veel?

Nee niet heel veel.

Vanaf komend schooljaar werken we alleen nog met klokuren. Uw zoon/dochter komt op een bepaald tijdstip binnen en blijft dan normaliter ook een uur. Onze ervaring leert dat dit meer rust creëert t.o.v. de gehanteerde schooltijden en de lesbel waarmee we te maken hadden toen we nog intern zaten. Er wordt nu efficiënter geleerd en dit komt de prestaties ten goede.

Wat wel verandert zijn de kosten.

We konden de begeleiding binnen de school voor € 7,50 per 50 minuten aanbieden omdat we gefaciliteerd werden door de RSG Tromp Meesters. De kosten bedragen nu € 15,00 per uur. Indien ouders dit niet kunnen opbrengen dan is er subsidie mogelijk van € 7,50 oer uur. Wilt u hier meer over weten, dan horen we dat uiteraard graag.

Om maatjeswerk te stimuleren (ouderejaarsleerling helpt onderbouwleerling), gaan we ook dit jaar hiermee verder. De leerlingen hebben het als zeer prettig ervaren dat iemand van hun “eigen” leeftijd de lesstof nog een keer uitlegt. We zijn hierin uniek t.o.v. de scholen in Steenwijkerland en ook t.o.v. de verschillende huiswerkaanbieders.

Tot slot zijn wij op zoek naar jongeren die onze huiswerk-app– wederom een uniek product van LCRStudiecoaching- willen testen. Bent u geïnteresseerd, laat het ons weten, we vertellen er graag meer over.

Wilt u meer weten over subsidie, maatjeswerk of huiswerkbegeleiding in de breedste zin van het woord, neem dan ook contact met ons op.

Namens de medewerkers van LCR wensen wij uw zoon/dochter een heel mooi schooljaar toe.