Van Bijspijkeren naar

Van Bijspijkeren naar

Het schooljaar is inmiddels in volle gang en de herfstvakantie staat voor de deur. Voor ouders en kind breekt de tijd aan waarin de eerste schoolresultatenbalans opgemaakt wordt. Hopelijk zijn er veel mooie resultaten gehaald, maar voor sommige leerlingen zullen de resultaten minder positief uitvallen. Het wordt dan dus tijd voor een andere aanpak. Een aanpak gericht op “Leren Leren”.  LCR Studiecoaching doen dit door:

 • haalbare doelen te stellen;
 • uit te gaan van de kwaliteiten van de leerling; elke leerling heeft kwaliteiten;
 • aandacht te schenken aan planning en structuur;
 • aandacht te schenken leesvaardigheid;
 • aandacht te schenken aan agendabeheer;
 • te werken in een rustige en ruime leeromgeving buiten de school;
 • de leerling aan de gemaakte afspraken te houden: we gaan uit van de zelfredzaamheid van de leerling, de leerling leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar (school)resultaten;
 • te werken met korte trajecten;
 • verslag uit te brengen van elk contact moment: wat gaat er goed en wat kan er beter. Hierdoor bent u altijd up-to date;
 • begeleiding individueel of in een groep te bieden voor alle reguliere vakken, inclusief Grieks en Latijn.

LCR Studiecoaching heeft expertise op het gebied van:

 • hoogbegegaafdheid;
 • dyslexie;
 • onderpresteerders;
 • beelddenkers;
 • decanaat, studie- en profielkeuze;
 • examentraining;

Heeft uw zoon/dochter wat extra nodig dan nodigen we u van harte uit voor een gratis adviesgesprek. We onderzoeken dan samen met uw zoon/dochter welke mogelijkheden er zijn.