Nieuwe openingstijden

Nieuwe openingstijden

Vanaf 12 oktober zijn we geopend vanaf 8.30  uw zoon of dochter kan dus voordat de school begint bij ons terecht. “Is dit nu echt nodig en moet dit nu zo nodig?” Dat zijn goede vragen, wij denken van wel,

Sommige leerlingen (zeker in de bovenbouw) hebben (helaas) te kampen met tussenuren. Om deze uren zo efficiënt te benutten bieden wij uw zoon/dochter de mogelijkheid, om in deze tijd te leren, bijles te volgen c.q. huiswerk te maken.

Wilt u hierover meer weten, meldt u bij ons aan via: http://www.lcrstudiecoaching.nl/aanmelden dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.