Brugklas Hulp

Brugklas Hulp

De overgang van het basisonderswijs naar het voorgezetonderwijs, is een grote stap. Uw zoon/dochter wordt van de “oudste leerling” op de basisschool ineens gebombardeerd tot brugpieper in het voortgezet onderwijs. Daarnaast krijgt uw kind ook nog eens te maken met een nieuw leersysteem en er worden nieuwe vakken geïntroduceerd.
.
Een snelle aanpassing in de nieuwe leeromgeving is (helaas) niet voor alle leerlingen even makkelijk. De persoonlijke aandacht van de docent(en) is minder en de hoeveelheid huiswerk dat uw/zoon dochter “mag” maken is veel groter dan gewend was. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de hoge verwachtingen (nog niet) uit de verf zijn gekomen. Helaas vertaalt dit zich terug in minder goede cijfers. Met alle negatieve gedachten en gevolgen van dien.

Om uw zoon/dochter op verder op weg te helpen op het gebied van:
planning;
agenda beheer;
structuur;
tijd voor vrijetijd;
hulp bij het maken en leren van het huiswerk;
vakinhoudelijke ondersteuning;
bieden we de mogelijkheid tot Brugklas Hulp.

De boven genoemde aspecten komen aan bod a.d.h.v. het huiswerk. Uw kind kan starten met 3 middagen in de week, om vervolgens z.s.m. zelfstanding of met minder contactmomenten te ervaren dat hij/zij het wel kan. De zelfredzaamheid van de leerling is ons Doel. Onze hulp is slechts een Tool.

Dat van elk contact moment een verslag wordt geschreven is wellicht overbodig om te noemen, maar uiteraard doen we dat. U als ouder weet dan: “wat gaat er goed wat kan er beter”

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.