Keurmerk LCR Studiecoaching

LCR Studiecoaching is lid geworden van de LVSi (Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten). Hiermee zijn we het eerste instituut in Steenwijkerland met het keurmerk van de LVSi! We zijn hier trots op.

Om in aanmerking te kunnen komen voor het lidmaatschap van de LVSi, hebben we niet alleen veel schriftelijke vragen moeten beantwoorden maar ook een gesprek moeten voeren met twee keurders van de LVSI. Dit gesprek heeft maandag 23 november jl. plaatsgevonden. Op dinsdag 1 december kregen we te horen dat wij aan alle eisen hebben voldaan en lid zijn van de LVSi.

Voor meer informatie over de LVSI en aan welke eisen we hebben moeten voldoen verwijs ik u naar de button op onze website.

Gaat er met dit keurmerk iets veranderen qua begeleiding?

Nee LCR Studiecoaching blijft zich richten op de zelfredzaamheid van uw kind, waarbij we uw kind blijven stimuleren het beste uit zichzelf te willen halen. De lijnen blijven kort en uiteraard kunt u de voortgang van uw kind via de verslaglegging blijven volgen.

Welke voordelen heeft u dat wij lid zijn geworden van de LVSIi?

  • dat onze stijl van begeleiden past binnen de visie van LVSi en dat dus de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd is;
  • dat u als ouder kunt kiezen voor een instituut met of zonder een keurmerk in Steenwijkerland;
  • dat u als ouder, mocht u niet tevreden zijn over ons, met de klachtencommissie van de LVSI contact op kunt nemen. Zij zullen uw klacht behandelen en de uitkomst van de klacht is bindend.

Voor scholen en met name voor de (“nieuwe”) mentoren is het interessant dat ze ouders erop kunnen attenderen dat er een instituut is met het LVSi-keurmerk in Steenwijkerland. Niet alle mentoren die werkzaam zijn in Steenwijkerland, zullen op de hoogte zijn van de mogelijkheden m.b.t. huiswerkbegeleiding. Waarschijnlijk zijn de mentoren wel bekend met de LVSi, dus dat maakt het doorverwijzen makkelijker.

Voor LCR Studiecoaching heeft het keurmerk een extra betekenis.

We proberen ons te onderscheiden van andere instituten en we zijn innoverend bezig. Dit doen we o.a. door kortere, maar intensieve trajecten aan te bieden, verslaglegging online, zoeken en verbeteren van online begeleiding, het ontwikkelen van de LCR-huiswerk-app. Binnen het onderscheidend en innoverend bezig zijn hoort dus ook dat wij de eerste wilden zijn in Steenwijkerland met het LVSI-keurmerk en dat zijn we dus geworden!

Leren doe je op school, “leren leren”  doe je bij LCR Studiecoaching!

Heeft u vragen, neem contact met ons op!