Schoolkeuze

Welke school past het beste bij uw kind? Het is een lastige vraag om te beantwoorden. Om hier een antwoord op te krijgen, kunt u natuurlijk naar een open dag gaan. De open dag geeft echter een  mooier beeld dan de werkelijkheid. Vaak zijn de faciliteiten meer dan aanwezig en belooft de school op vele fronten de “juiste” ondersteuning, ook op het gebied van bijlessen, een zorgteam en last but not least, hoge doorstroom-  en slagingsresultaten.

Klinkt dit cynisch? Het is helaas niet uit de lucht gegrepen. Lesuitval, afstroombeleid, gebrek aan gekwalificeerd personeel, ruimtegebrek, het zijn geen dingen die je als ouder snel te horen krijgt. Dat dit steekt en wringt is evident. Maar stel dat dat de open dag wel een juiste weergave is van de werkelijkheid, stel dat een school totaal open is over de reële schoolcijfers, weet u dan of dit de juiste school is voor uw zoon of dochter? Wij, Tamir Herzberg (en ik), durven daar niet onze hand voor in het vuur te steken.

Om meer inzicht te krijgen in de waarden die belangrijk zijn voor iedereen in het onderwijs, is er het Schoolwaardenkompas, ontwikkeld door Tamir Herzberg, Wiebe Broekema en anderen. Door het invullen van 10 “lastige” vragen krijgt u meer greep op de waarden die voor u en uw kind belangrijk zijn.

Wat hebben deze waarden te maken met het onderwijs? Alles natuurlijk! Of, iets afgezwakt, op zijn minst heel veel! Deze waarden zien wij te weinig, eigenlijk amper terug in concreet schoolbeleid, aangezien waarden niet meetbaar zijn en slagingspercentages wel.

Vindt u het bijvoorbeeld vooral belangrijk dat uw kind zich breed kan ontplooien (dat is iets anders dan leren in een veilige leeromgeving) of vindt u het vooral belangrijk dat uw kind hoge cijfers haalt? Of misschien beide? Wanneer is een kind “geslaagd’? Heeft de school ook een opvoedende taak? Etcetera.

Wij denken dat u door het invullen van het schoolwaardenkompas, met de uitleg en uitwerking, beter voorbereid bent bij uw zoektocht naar de juiste school voor uw kind. U kunt dan gerichte vragen stellen om erachter te komen of de “nieuwe” school goed past bij uw wensen en die van uw kind.

www.schoolwaardenkompas.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tamir Herzberg:                                                                             Pieter-Bas Ravensberg

info@tamirherzberg.nl                                                               pbravensberg@lcrstudiecoaching.nl

www.tamirherzberg.nl                                                                               pbravensberg@lcrstudiecoaching.nl