• Training taal- & rekentoets
  • Ondersteuning faalangst, hoogbegaafdheid, dyslexie
  • Bijlessen
  • Beroeps- & profielkeuze
  • Examentraining
  • Planning en Structuur bovenbouw
  • Studie-uur
  • Studievaadigheden
  • Training reken- en taaltoets
Training taal- & rekentoets

Nieuw in ons programma zijn de hierboven genoemde trainingen. Sinds dit schooljaar moeten leerlingen de taal- & rekentoets met een voldoende afsluiten, dit geldt zowel voor het VO (voortgezet onderwijs) MBO en HBO. De toetsen blijken om diverse redenen behoorlijke struikelblokken te zijn. Om te voorkomen dat uw zoon/dochter mogelijk vast gaat lopen, zijn deze trainingen een uitkomst.

Ondersteuning faalangst, hoogbegaafdheid, dyslexie.
Heleen Brokmeier is de specialist bij LCR als er ondersteuning is bij faalangst, hoogbegaafdheid of dyslexie. Zij helpt de leerling in een individueel traject. Samen met de (leering) en ouders wordt er een plan van aanpak opgesteld. De leerling krijgt op maat gesneden opdrachten, vaak aan de hand van het huiswerk. Het uitgangspunt is dat de leerling zich in een veilige leeromgeving kan ontwikkelen. Juist daarom bieden we dit individueel aan en niet in groepsverband.

Bijlessen

We bieden bijlessen aan in alle reguliere vakken, inclusief Grieks & Latijn. Voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde hebben we een beperkt aantal uren vrij. De meeste bijlessen zijn individueel, maar kunnen ook in kleine goepen worden aangeboden.