Afgelopen schooljaar (2017/18) hadden wij weer een 100% slagingspercentage! Alle leerlingen zijn in 1 keer geslaagd. In de afgelopen 10 jaar hebben we 7 keer deze score behaald.

De andere 3 jaren lag het percentage rond de 95%. Mede hierdoor durven wij een niet geslaagd geld terug garantie te geven. Wilt U dat uw kind slaagt, dan bent U bij LCR Studiecoaching aan het juiste adres.

Opzet examentraining

  • Met een aantal contactmomenten gedurende het schooljaar bereiden we de leerling voor op het eindexamen.
  • We starten met een nulmeting, hiermee kijken we hoever de leerling is.
  • We maken een analyse en brengen de knelpunten in kaart.
  • Tussen de 1e en de 2e meting kan en moet de leerling dan aan zijn/haar minder sterke kanten werken.
  • De laaste training rond april, staat in het teken van het fijnslijpen van de lesstof. Uw zoon/dochter zal dan klaar moeten zijn voor het echte examen.
  • Het spreekt voor zich dat wij het PTA (Programma van Toetsing en Afname) volgen en we dragen er zorg voor, dat de leerling zich ook blijft richten op zijn/haar tentamens.
  • LCR garandeert een slagingsgarantie: niet geslaagd, geld terug!