2

Kostenoverzicht

individuele begeleiding
wiskunde, natuurkunde en scheikunde.
vanaf € 25,00
 talen, geschiedenis, economie,
aardrijkskunde en biologie studievaardigheden.
€ 40,00
Bijles Grieks en Latijn Op aanvraag

NIEUW

Reken- leesvaardigheid

€ 40,00
Faalangsttraining en dyslexie Op aanvraag
Beroeps- en profielkeuze hulp € 40,00
(niet BTW vrijgesteld)
Examentraining Op aanvraag
Studie-uur € 15,00
Intake € 40,00

Studiecoaching van LCR is vrijgesteld van BTW.

Facturering maandelijks achteraf.