De coaching heeft als doel dat de leerling na zo weinig mogelijk contactmomenten leert ervaren dat hij/zij zelfstandig kan werken, vragen durft te stellen, leert van de gemaakte fouten en inziet dat hij/zij het wel kan!

Van elk contact moment wordt er een verslag geschreven en naar de ouder(s) gestuurd; wat gaat er goed en wat kan beter.

Speerpunten:

  • Planning & structuur;
  • verantwoordelijkheid voor eigen presteren;
  • korte lijnen naar ouders;
  • online verslaglegging;
  • aanwezigheidscontrole;
  • open en directe communicatie;
  • een rustige werk- en leeromgeving;
  • op maat gesneden begeleiding.