Even voorstellen

 

Mijn naam is Pieter-Bas Ravensberg en sinds 2007 ben ik werkzaam als huiswerkbegeleider in Steenwijk.

Daarvoor ben ik werkzaamgeweest als trajectbegeleider en docent in het MBO-onderwijs. Naast huiswerkbegeleiding, begeleid ik leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze en, ben ik betrokken als ontwikkelaar bij het schoolwaardenkompas. Dit instrument  helpt ouders bij het maken van een schoolkeuze. Deze keuze is gebaseerd op waarden. Naast ouders maken ook scholen gebruik van dit instrument om de missie & visie scherper voor ogen te krijgen.

LCR Studiecoaching, kan alle vakken t/m VWO 6 ondervangen als het gaat om bijles. Maar we zijn wel zo eerlijk om aan te geven dat we in sommige vakken bekwamer zijn dan in andere vakken, met name zijn we heel sterk in wiskude, natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer economie en Nederlands (ook Nederlandse literatuur).

In de loop van de jaren hebben diverse studenten bij ons werkervaring opgedaan tot tevredenheid van de leerling en de student. “Maatjes Werk”, kan heel motiverend werken omdat de student dichter bij de leerling staat dan de docent.

Inmiddels zijn diverse studenten afgestudeerd en sommigen zijn, ook in het onderwijs beland!  Dat we als kweekvijver hebben mogen fungeren, hadden we nooit gedacht, maar we zijn er wel trots op.

LCR Studiecoaching werkt met een flexpool van studenten zodat we snel kunnen inspringen op de vraag van u als klant.